fbpx

  Tilmelding til Lomborg Gymnastik- & Idrætsefterskole

  Inden du endeligt er tilmeldt Lomborg Gymnastik- & Idrætsefterskole, skal følgende være på plads:

  1. Vi skal først have en tilmelding fra dig og dine forældre. Den skal du sende online til os ved at udfylde formularen herunder.

  2. Når vi har modtaget tilmeldingen, vil du i løbet af et par dage modtage en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget denne. I brevet vil det fremgå, om LGI har plads til dig som elev, eller om du er kommet på en eventuel venteliste.

  3. Du er først endeligt optaget som elev, når vi har registreret indbetalingen af indmeldelsesgebyret på 500,- kroner på kontonr. 7730 6992163. Husk at angive elevens navn ved indbetalingen.

  OBS! Det er omkostningsfrit at komme på venteliste.

  Der er venteliste for 9. klasse i skoleåret 23/24.

  Elev oplysninger

  Tilmeldings info & ønsker  SpringgymnastikRytmisk gymnastikFodboldHåndboldDesigneSport


  Primær kontakt oplysninger for bopælsforælder/Værge

  Øvrige forældre/værger eller bedsteforældre der ønsker at modtage nyhedsbrev kan tilmelde sig her


  Forældre/værge oplysninger

  Kontaktoplysninger (mor)

  Kontaktoplysninger (far)

  Kontaktoplysninger (evt. værge)

  Øvrige oplysninger


  Undervisning

  Vi har plads til faglig fordybelse

  FORUDEN DE IDRÆTSLIGE OG KREATIVE UDFOLDELSESMULIGHEDER LÆGGER VI STOR VÆGT PÅ DET BOGLIGE ARBEJDE I DE ALMINDELIGE SKOLEFAG

  Vi forventer ikke, at du allerede, når du starter på LGI, ligger på et bestemt højt fagligt niveau. Men vi forventer, at du viser viljen til at ville undervisningen og til at have styr på lektier og aflevering. Skolen tilbyder folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.

  Der tilbydes ikke specialundervisning.

  Book en rundvisning på efterskolen

  BOOK NU

  HURTIGT OVERBLIK OVER UNDERVISNINGEN PÅ LGI

  Målet for skoleåret på vores efterskole er, at du skal udvikle dig - både fagligt og personligt.
  Vi ved, at trygge rammer er befordrende for læringen. Er man tryg, lærer man bedst og udvikler sig mest.
  I undervisningen arbejder vi med værdier som anerkendelse, faglighed, tryghed og plads til fordybelse.

  Vi arbejder hårdt på at skabe de bedst mulige forudsætninger for læring for den enkelte elev og møde dig på det rette faglige niveau.

  I 10.klasse tilbyder vi bl.a. Cambridge engelsk, Goethe tysk, ligesom vi samarbejder med Lemvig gymnasium omkring praktikdage i dansk, matematik og samfundsfag på stx og hhx-niveau.

  Lektionerne vil blive afviklet på gymnasiet. Endelig deltager eleverne også i et udvidet brobygningsforløb på Struer Gymnasiums Inter Baccalaureate.

  LGI tilbyder elever med særlige behov inklusion med afsæt i skolens undervisning på 9. og 10. klassetrin. Dette etableres/aftales i samarbejde med eleven og forældrene med henblik på, at eleven får det størst mulige udbytte af et efterskoleophold.

  LGI tilbyder derfor i et vist omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har brug herfor, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og/eller holddannelse.

  Inklusion handler om at give rammer, der gør det muligt at være en værdifuld deltager i det faglige og sociale fællesskab. Derfor arbejder skolen også målrettet med at få inklusionen til at lykkes. En af forudsætningerne for dette er, at skolen allerede ved optagelsen har flest mulige oplysninger om elevens særlige behov. Det er derfor vigtigt, at elev/forældre oplyser skolen om elevens særlige behov uanset om de er små eller store senest ved ”Forberedende møde” i april måned.

  Skolen vurderer sammen med forældrene, hvilket inklusionstilbud, der kan tilbydes eleven. Målsætningen er, at der ved, skolestart ligger en inklusionsplan klar til ibrugtagning.

  Støtten

  Det primære er støtte i den almindelige undervisning, som f.eks.

  - Supplerende faglig støtte/ekstra lektiestøtte (1 – 2 t. om ugen)
  - Placering i klasse med 2 lærerordning i f.eks. dansk og matematik
  - Kompenserende undervisningsmidler, så som CD-ord
  - Indstilling til ”særlige behov” ved folkeskolens prøver
  - Støtte i skolens samværsdel med henblik på struktur, overblik mv. (f.eks. udvidet støtte ved kontaktlæreren) for at gøre eleven undervisningsparat.

  Skulle der være behov for yderligere støtte udover det faglige, laves en vurdering af eleven sammen med forældrene ved samtaler med tidligere skole og evt. PPR – herefter besluttes det, om eleven kan optages.

  Individuel plan for inklusion

  Vi laver en individuel plan på skrift for de elever, der benytter sig af tilbuddet. Den skriftlige plan bliver omdrejningspunkt for hele forløbet. Den kommer både til at fungere som planlægningsværktøj og dokumentation for forløbet, og den bruges løbende til evaluering med eleven og forældrene.

  Vores tilbud om inklusion bliver hvert år genovervejet, så vi kan ændre det i forhold til de nuværende elever.

  Gennem grundig studievejledning vil vi gerne støtte dig på din vej til ungdomsuddannelsen.

  Første samtale er en samtale mellem dig og kontaktlæreren. Den handler om, hvordan du er faldet til på skolen, men også om fremtiden med hensyn til skole- og uddannelsesvalg. Samtalen bliver afviklet i løbet af den første måned.

  Brobygning er obligatorisk uge for alle elever i 10. klasse. I denne uge skal du i brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser.

  Anden samtale er en samtale mellem dig og skolevejlederen. Den handler mest om fremtidsplaner/uddannelsesplaner. Der bliver kigget på og talt om, hvilke erfaringer du har gjort i Lomborg 10+.

  Den obligatoriske selvvalgte opgave (kun for 10. klasse) er på LGI integreret i Lomborg 10+.

  Alle 10. klasses-elever skal lave en obligatorisk selvvalgt opgave, der skal tage udgangspunkt i elevens uddannelses­plan. Deres opgave samt det øvrige arbejde med Lomborg 10+ bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karak­ter.

  Tilmelding til uddannelser skal være afviklet inden den 15 februar. Det er skolen, der via optagelse.dk skal sende tilmeldingerne til de pågældende uddannelsesinstitution. Du får vejledning i at udfylde de nødvendige formularer. Inden det kan sendes, skal det underskrives af både eleven, forældrene og skolen.

  Formål med studievejledningen:

  At du får valgt netop den ungdomsuddannelse, der har din interesse og giver mulighed for videre uddannelse eller job.
  At du tilmelder dig den ungdomsuddannelse, der har størst sammenhæng med dit videre uddannelsesønske eller jobønske.
  At du bliver klar over, hvad din ungdomsuddannelse indebærer af fag, lektier og fritid.

  Tilmeld dig LGI

  TILMELD DIG HER