fbpx

  Tilmelding til Lomborg Gymnastik- & Idrætsefterskole

  Inden du endeligt er tilmeldt Lomborg Gymnastik- & Idrætsefterskole, skal følgende være på plads:

  1. Vi skal først have en tilmelding fra dig og dine forældre. Den skal du sende online til os ved at udfylde formularen herunder.

  2. Når vi har modtaget tilmeldingen, vil du i løbet af et par dage modtage en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget denne. I brevet vil det fremgå, om LGI har plads til dig som elev, eller om du er kommet på en eventuel venteliste.

  3. Du er først endeligt optaget som elev, når vi har registreret indbetalingen af indmeldelsesgebyret på 500,- kroner på kontonr. 7730 6992163. Husk at angive elevens navn ved indbetalingen.

  OBS! Det er omkostningsfrit at komme på venteliste.

  Der er venteliste for 9. klasse i skoleåret 23/24.

  Elev oplysninger

  Tilmeldings info & ønsker  SpringgymnastikRytmisk gymnastikFodboldHåndboldDesigneSport


  Primær kontakt oplysninger for bopælsforælder/Værge

  Øvrige forældre/værger eller bedsteforældre der ønsker at modtage nyhedsbrev kan tilmelde sig her


  Forældre/værge oplysninger

  Kontaktoplysninger (mor)

  Kontaktoplysninger (far)

  Kontaktoplysninger (evt. værge)

  Øvrige oplysninger


  Lovpligtig info

  På denne side finder du informationer som er lovpligtige for os, som Efterskole at offentliggøre.

  Skolen er en Grundtvig/Koldsk efterskole, hvilket vil sige, at vi lægger vægt på, at vi lever i en fælles dansk kultur, som vi alle har et ansvar for og andel i, og som vi gerne vil opdrage eleverne til at være en aktiv del af. Desuden ønsker vi, at eleverne kan udvikle forståelse for andre kulturer.

  Det er vores håb, at eleverne får en oplevelse af at være med i en helhed, og vi vil lære dem, at fællesskabet er vigtigt for den enkelte, og at man hver især må bidrage til, at fællesskabet bliver til gavn for alle.

  Igennem vores undervisning - ved bl.a. fortælling og samtale - vil vi søge at sætte de enkelte fag i et større perspektiv, så eleverne kan se nutiden som et resultat af fortiden, for derved at blive rodfæstet i livet på en sund, kristen og naturlig måde. Derudover vil vi søge at udvikle elevernes erkendelse og tillid til egne muligheder, samt give dem en bevidsthed om pligter og rettigheder i et demokratisk samfund.

  Gennem bl.a. sang og fortælling vil vi søge at åbne sindene for dansk historie og litteratur.

  Ud over de boglige fag vil gymnastik og idræt stå centralt placeret i skolelivet på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, hvorved vi medvirker til den enkelte elevs alsidige og personlige udvikling.

  Faget kristendom er et fællesfag for alle elever.

  Af samme grund er faget ikke prøvefag i 9. klasse.

  Der vil løbende hen over skoleåret være aktiviteter, som skal hjælpe eleverne til bedre at kunne træffe det rigtige valg af uddannelse – både til evt. valg af 10. Klasse og til valg af ungdomsuddannelse.
  Senest d. 1. december 2020 vil der blive taget stilling til elevernes uddannelsesparathed. Den endelige UPV skal foreligge senest 15. juni.

  Kontakt vedr. vejledning:
  Lene Nees: [email protected] Louise Borup Stephansen: [email protected]