Økonomi

INDMELDESESGEBYR & OPSTARTGEBYR

Det koster 500,- at blive indmeldt på skolen. Beløbet er et gebyr og tilbagebetales derfor ikke ved evt. udmeldelse. Det er omkostningsfrit at komme på venteliste.

Et år før skolestart udsender vi brev vedrørende betaling af opstartsgebyr på 3.000,- for det kommende skoleåret. Beløbet skal betales, hvis man ønsker at beholde sin plads på elevlisten. Opstartsgebyret dækker bl.a. skoletøj, gymnastikdragt og lejrskole.

Ved evt. udmeldelse tabes retten til tilbagebetaling af opstartsgebyr.

HVAD KOSTER ET EFTERSKOLEOPHOLD PÅ LGI

Ugeprisen for skoleåret 2022/2023 er fastsat til 2.650,- i 42 uger. Hos os gælder det, at denne pris er “all inclusive”. Det vil på godt dansk sige: den dækker alt. Også de to udlandsture (dog ikke lommepenge). Kun ved et overforbrug af materialer på eksempelvis designlinjen vil vi opkræve ekstra betaling.

HVOR MEGET KAN MAN FÅ I TILSKUD?

Alle er berettiget til et tilskud fra staten. Støttens størrelse afhænger af to faktorer:

  • Husstandsindkomsten to år før efterskolestart
  • Antallet af hjemmeboende søskende under 18 år

opsigelse

Hvis du vælger at afbryde dit ophold på skolen, gælder der en opsigelsesfrist på fire uger. Det vil sige, at du fortsat skal betale skolepenge i seks uger fra opsigelsesdatoen.

– Hvis du vælger at blive på skolen i hele opsigelsesperioden, vil din egenbetaling i denne periode være den samme som før opsigelsen, altså med statsstøtten iberegnet. Dvs. 0,- kroner i ekstra egenbetaling.

– Vælger du derimod at rejse hjem inden opsigelsesperiodens udløb, mister du retten til statsstøtte. I så fald skal du selv betale hele ugeprisen i opsigelsesperiode.

Ved opsigelse mistes retten til tilbagebetaling af depositum. Dette gælder også for udmeldelse inden kursets start.

TIL TOPPEN
Copyright ©
2024
Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole •
Privatlivspolitik