fbpx

  Tilmelding til Lomborg Gymnastik- & Idrætsefterskole

  Inden du endeligt er tilmeldt Lomborg Gymnastik- & Idrætsefterskole, skal følgende være på plads:

  1. Vi skal først have en tilmelding fra dig og dine forældre. Den skal du sende online til os ved at udfylde formularen herunder.

  2. Når vi har modtaget tilmeldingen, vil du i løbet af et par dage modtage en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget denne. I brevet vil det fremgå, om LGI har plads til dig som elev, eller om du er kommet på en eventuel venteliste.

  3. Du er først endeligt optaget som elev, når vi har registreret indbetalingen af indmeldelsesgebyret på 500,- kroner på kontonr. 7730 6992163. Husk at angive elevens navn ved indbetalingen.

  OBS! Det er omkostningsfrit at komme på venteliste.

  Der er venteliste for 9. klasse i skoleåret 23/24.

  Elev oplysninger

  Tilmeldings info & ønsker  SpringgymnastikRytmisk gymnastikFodboldHåndboldDesigneSport


  Primær kontakt oplysninger for bopælsforælder/Værge

  Øvrige forældre/værger eller bedsteforældre der ønsker at modtage nyhedsbrev kan tilmelde sig her


  Forældre/værge oplysninger

  Kontaktoplysninger (mor)

  Kontaktoplysninger (far)

  Kontaktoplysninger (evt. værge)

  Øvrige oplysninger


  Optagelse dk, obligatoriske weekender og elevfest

  Optagelse dk, obligatoriske weekender og elevfest

  4 år siden

  Kære forældre til elevhold 19/20
  Der er mange ting at skulle forholde sig til lige nu for eleverne. Og det må i meget gerne hjælpe dem med.

   

  Optagelse. dk
  Vi kan nu give grønt lys for, at I som forældre underskriver jeres barns uddannelsesplan i optagelse.dk. Det gør I vha jeres nemid under fanen underskrift. Der er mulighed for to underskrifter, men det er tilstrækkeligt at én forælder underskriver.
  Der skal underskrives senest 1. marts. Hvis tidsfristen overskrides, kan I risikere, at jeres barn ikke får en plads på den ønskede ungdomsuddannelse.

   

  Obligatoriske weekender
  Noget af det, som kendetegner et skoleår på LGI, er gymnastikopvisningerne i foråret. Det er en fantastisk periode, men det er selvfølgelig også hårdt og sikkert, til tider, lidt stressende. Derfor følger her en lille opsummering:
  Alle opvisninger med skolen er obligatoriske. Og det vil vi selvfølgelig gerne have jer til at hjælpe med bliver respekteret. Da de fleste opvisninger ligger i de kommende tre weekender, kan der selvfølgelig være begivenheder i familien eller andet, der gør, at eleven kan være forhindret til en eller flere opvisninger. Men som udgangspunkt vil oplevelsen, for alle blive større og mere givende, hvis de alle deltager.
  De to første opvisninger “uden for huset” er i Holstebro d. 7/3 og på Mors d. 8/3. Selve weekenden er ikke obligatorisk, så vælger jeres barn at tage hjem, kommer her de praktiske oplysninger i forbindelse med opvisningerne; Opvisningen lørdag er i Gråkjær arena kl. 9.05. Kører i selv jeres barn, skal i være der kl. 8.05. I kan også vælge bussen fra Lomborg kl. 7.30. Søndag er det forårsopvisning i Nykøbing Mors kl. 15.25. Her gælder det igen, at I kan kører selv. Så skal i være i Nykøbing kl. 14.25. Vil eleven køre med fra skolen er der afgang kl. 13.De følgende to weekender, d. 14. – 15. marts og d. 21. – 22. marts, er obligatoriske blive weekender og I kan finde en opdateret plan for de forskellige opvisninger på vores hjemmeside.I forlængelse af de obligatoriske bliveweekender er der placeret “Tandlægedage”, hhv. mandag d. 16. marts og mandag og tirsdag d. 23. – 24. marts. I må gerne selv hente jeres børn efter den sidste opvisning om søndagen. Men bussen til Struer og Holstebro kører selvfølgelig også fra Lomborg, når vi er kommet tilbage igen. Efter de to weekender skal eleverne være tilbage på skolen hhv. mandag d. 16. marts mll. kl. 20 – 21.30 og tirsdag d. 24. marts mll. kl. 20 – 21.30.
  Det er mange oplysninger, så derfor skal I nok få flere mails i den kommende tid, med opsummering.

   

  3. elevfest
  Som nævnt er der jo fest på fredag, i Østhallen I Nr. Nissum. De af jer, der har meldt sig som vagter/hjælper, skal mødes ved hallen kl. 18.00 og for jer alle gælder, at der er afhentning kl. 01.00.

   

  Sygdom
  Vi har en del syge elever lige nu. Mange med feber og ondt i halsen. Vi vil gerne henstille til, at I holder jeres barn hjemme indtil han/hun er helt rask. Ellers risikerer vi at det kommer til køre i ring, og at eleverne ikke bliver raske, til de skal turnere rundt i landet, hvilket vil være ærgerligt.

  Alt for nu. Og det var meget, men som sagt, der kommer opfølgning løbende.

  Nyheder

  Følg med i hvad der sker på skolen.

  Nyhedssiden opdateres jævnligt, så det er nemmere for forældre og andre interesseret at følge med i hvad der sker.

  Se alle nyheder